Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-5 z celkem 5.
Nakladatelské údaje: Praha : Orbis, 1956
Signatura: 792
Klíčová slova: umění, divadlo, české, obrozenecké, obrozenské, profesionální, ochotnické, studentské, prostonárodní, selské, sousedské, zámecké, loutkové, loutkářství, zábavy, zvyky, obyčeje, lidové, hry, divadelní, dramata, opery, ukázky, kritiky, obrození, národní obrození, 18. -19. stol., 1771-1824, dějiny, historie, divadla, spisovatelé, dramatici, překladatelé, herečky, herci, režiséři, ředitelé, kritici, loutkáři, obrozenští, čeští, české země, Čechy, Morava, Brno, Česká Lípa, Český Krumlov, Hradec Králové, Humpolec u Pelhřimova, Chrudim, Jindřichův Hradec, Litomyšl, Mladá Boleslav, Olomouc, Písek u Protivína, Plzeň, Praha, Rychnov nad Kněžnou, Skuteč, Strakonice, Turnov, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Vysoké nad Jizerou, Žamberk, Žebrák u Hořovic, Bouda v Praze, Divadlo v Kotcích Praha, Hybernské divadlo, Nosticovo divadlo v Praze, Stavovské divadlo Praha, Teisingerovo divadlo Praha, Vlastenské divadlo Praha, Antong, Vincenc Karel, Beaumarchais, Pierre Aug. Car. de, Benda, Jiří Antonín, Bergopzoom, Johann Baptist, Bondini, Pasquale, Brunian, Johann Joseph, Bulla, František Jindřich, Bulla, Karel, Bustelli, Josef, Butteau, Jean, Čelakovský, František Ladislav, Dobrovský, Josef, Goethe, Johann Wolfgang von, Grams, Antonín, Grillparzer, Franz, Guardasoni, Domenico, Haimbacher, Filip, Hensler, Karl Friedrich, Holbein, Franz von, Höpfler, František Jindřich, Huber, Franz X., Huber, Leopold, Hýbl, Jan, Cherubini, Luigi Maria, Chmela, Josef, Chmelenský, Josef Krasoslav, Iffland, August Wilhelm, Josef II. , císař, Jungmann, Josef, Kainz, Josef Wolfgang, Kamarýt, Josef Vlastimil, Kauer, Ferdinand August, Klicpera, Václav Kliment, Kometová-Podhorská, Kateřina, Kopecký, Matěj, Körner, Jan, Kotzebue, August Friedrich von, Kramerius, Václav Matěj, Kramerius, Václav Rodomil, Krüger, Johann Christian, Kuno, Heinrich, Leopold II. , císař, Lessing, Gotthold Ephraim, Liebich, Karl, Macháček, Simeon Karel, Majober, Matěj, Marivaux, Pierre Carlet de Ch., Melezínek, Václav, Mertlík, Vincenc, Mihule, Václav
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Brno : Centa, 2005
Signatura: 82
Klíčová slova: literatura, česká, počátky, dějiny, historie, do r. 1945, spisovatelé, tvorba, díla, literární, směry, termíny, slovníky, hesla, próza, drama, absurdní, absurdní próza, absurdní divadlo, adaptace, alba, alegorie, Alexandreida, Alexandreis, almanachy, anály, anarchismus, antika, antidrama, antologie, Arbes, Jakub, autobiografie, autoři, avantgarda, Baar, Jindřich Šimon, báje, bájesloví, bajky, balady, Balbín, Bohuslav, baroko, Bartoš, František - národopisec, Bass, Eduard, Bednář, Kamil, Běhounek, František, beletrie, beletristé, Beneš, Karel Josef, Beneš Třebízský, Václav, Benešová, Božena, bestsellery, Bezruč, Petr, Bible, Biebl, Konstantin, biografie, Blahoslav, Jan, Blatný, Ivan, Blatný, Lev, Blok, Bochořák, Klement, Bouška, Sigismund Ludvík, Bozděch, Emanuel, Branislav, František, Bruncvík, Kronika o Bruncvíkovi, Březina, Otokar, Březovský, Bohuslav, Budyšínský rukopis, Bureš, Miloslav, Burian, Emil František, buřiči, byliny, Campanus Vodňanský, Jan, causerie, hry, církevní, církevní hry, civilismus, poezie, civilizační, civilizační poezie, commedia dell'arte, crazy, crazy komedie, Čapek, Josef, Čapek, Karel, Čapek-Chod, Karel Matěj, Čarek, Jan, čas, Čech, Svatopluk, Čelakovský, František Ladislav, Čep, Jan, Česká moderna, Dačický z Heslova, Mikuláš, dadaismus, Dalimilova kronika, debuty, debutanti, dekadence, Deml, Jakub, Devětsil, Dobrovský, Josef, Doucha, František, dramatici, dramatizace, dramaturgové, Drda, Jan, Durych, Jaroslav, lyrika, dvorská, kurtoazní, dvorská lyrika, eposy, dvorské, Dyk, Viktor, elegie, epigoni, epigramy, epika, epici, epikové, epištoly, epiteton, epizody, Erben, Karel Jaromír, eseje, prožitky, estetické, existenciální, etnografie, eufemismy, eufonie, existencialismus, básně, experimentální, experimentální poezie, expozice, expresionismus, expresivita, exulanti, fabule, fantasy, fejetony, Fiker, Eduard, Flaška z Pardubic, Smil, Flos, František, Foglar, Jaroslav, folklór, folkloristika, frašky, Frič, Josef Václav, futurismus, gagy, Gellner, František
[Loading...]
Dostupné

Další možnosti vyhledávání

Řezy

[Loading...]