Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 64.
Nakladatelské údaje: Praha : Orbis, 1956
Signatura: 792
Klíčová slova: umění, divadlo, české, obrozenecké, obrozenské, profesionální, ochotnické, studentské, prostonárodní, selské, sousedské, zámecké, loutkové, loutkářství, zábavy, zvyky, obyčeje, lidové, hry, divadelní, dramata, opery, ukázky, kritiky, obrození, národní obrození, 18. -19. stol., 1771-1824, dějiny, historie, divadla, spisovatelé, dramatici, překladatelé, herečky, herci, režiséři, ředitelé, kritici, loutkáři, obrozenští, čeští, české země, Čechy, Morava, Brno, Česká Lípa, Český Krumlov, Hradec Králové, Humpolec u Pelhřimova, Chrudim, Jindřichův Hradec, Litomyšl, Mladá Boleslav, Olomouc, Písek u Protivína, Plzeň, Praha, Rychnov nad Kněžnou, Skuteč, Strakonice, Turnov, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Vysoké nad Jizerou, Žamberk, Žebrák u Hořovic, Bouda v Praze, Divadlo v Kotcích Praha, Hybernské divadlo, Nosticovo divadlo v Praze, Stavovské divadlo Praha, Teisingerovo divadlo Praha, Vlastenské divadlo Praha, Antong, Vincenc Karel, Beaumarchais, Pierre Aug. Car. de, Benda, Jiří Antonín, Bergopzoom, Johann Baptist, Bondini, Pasquale, Brunian, Johann Joseph, Bulla, František Jindřich, Bulla, Karel, Bustelli, Josef, Butteau, Jean, Čelakovský, František Ladislav, Dobrovský, Josef, Goethe, Johann Wolfgang von, Grams, Antonín, Grillparzer, Franz, Guardasoni, Domenico, Haimbacher, Filip, Hensler, Karl Friedrich, Holbein, Franz von, Höpfler, František Jindřich, Huber, Franz X., Huber, Leopold, Hýbl, Jan, Cherubini, Luigi Maria, Chmela, Josef, Chmelenský, Josef Krasoslav, Iffland, August Wilhelm, Josef II. , císař, Jungmann, Josef, Kainz, Josef Wolfgang, Kamarýt, Josef Vlastimil, Kauer, Ferdinand August, Klicpera, Václav Kliment, Kometová-Podhorská, Kateřina, Kopecký, Matěj, Körner, Jan, Kotzebue, August Friedrich von, Kramerius, Václav Matěj, Kramerius, Václav Rodomil, Krüger, Johann Christian, Kuno, Heinrich, Leopold II. , císař, Lessing, Gotthold Ephraim, Liebich, Karl, Macháček, Simeon Karel, Majober, Matěj, Marivaux, Pierre Carlet de Ch., Melezínek, Václav, Mertlík, Vincenc, Mihule, Václav
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : TV Spektrum, 1991
Signatura: 929 Rosůlková, M.
[Loading...]
Dostupné
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Reader's Digest Výběr, 1997
Signatura: 94(100)
Klíčová slova: historické, události, dějiny, počátky, 20. století, svět, encyklopedie, historie, objevy, výzkumy, osobnosti, politici, bitvy, hudba, literatura, malířství, náboženství, stavby, války, věda, technika, vynálezci, písmo, vznik, Izraelité, Trója, Egypt, Indie, Babylón, hinduismus, buddhismus, Alexandr Veliký, makedonský král, 356-323 př. Kr., Caesar, Gaius Iulius, 100-44 př. Kr., sedm divů světa, Ježíš Kristus, ukřižování, Řím, islám, Karel Veliký, bitva u Hastingsu, křížové výpravy, křižáci, Čingischán, ca 1161-1227, Mongolsko, mor, Johanka z Arku, stoletá válka, 1337-1453, renesanční, umění, renesance, byzantská říše, Kolumbus, Kryštof, 1451-1506, plavby, objevení, Luther, Martin, reformace, Cortés, Hernán, Mexiko, bitva u Pánípatu, Ivan Hrozný, Rusko, Bartolomějská noc, Francie, divadlo, Galilei, Galileo, defenestrace, Praha (Česko), třicetiletá válka, Mayflower, Karel I., popravy, Anglie, Ludvík XIV., francouzský král, 1638-1715, osmanská říše, Petr I. Veliký, bitva u Leuthenu, průmyslová revoluce, Cook, James, Austrálie, nezávislost, Amerika, Bastila, Napoleon I., francouzský císař, 1769-1821, bitva u Boyacá, fotografování, dynamo, Faraday, Michael, vynálezy, elektřina, doprava, anesteziologie, komunistický manifest, Japonsko, Darwin, Charles, občanské války, Pařížská komuna, Livingstone, David, Custer, George A., přistěhovalci, telegrafy, Wright, Orville, sufražetky, Sarajevo, atentáty, Irsko, velikonoční povstání, bitva na Sommě, 1. světová válka, revoluce, Hollywood, film, penicilin, Fleming, Alexander, burzy, krize, hospodářská, rozhlas, Hitler, Adolf, 1889-1945, nacismus, 2. světová válka, Pearl Harbor, Stalingradská bitva, Hirošima, Gándhí, Mahátmá, Izrael, Židé, studená válka, DNA, televize, Kennedy, John Fitzgerald, Beatles, Měsíc, komunismus, pády, mezníky, Velká čínská zeď, Čína
[Loading...]
Dostupné

Další možnosti vyhledávání

Řezy

[Loading...]