Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Skřivan, Aleš
Dátum narodenia: 19441111
Miesto narodenia: Uhříněves


Citácia: Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století. - Praha : Agentura Kdo je kdo, 1998
Historik,zabývá se výzkumem dějin mezinárodních vztahů novověku,speciálně zaměřen na dějiny Číny,Japonska,Německa a Rakouska-Uherska.Spisovatel,autor literatury faktu,publicista. Vystudoval FF UK v Praze,obor dějepisectví-čeština.Působí jako odborný asisten na katedře obecných dějin FF UK.Publikuje odborné práce a studie,podílí se na zpracování vysokoškolských učebnic a skript dějepisu.Dříve se specializoval na dějiny Číny a Dálného východu, v současné době se věnuje popularizaci novověku