Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Pěkný, Tomáš


Citace: Slovník českých spisovatelů od roku 1945. - Praha : Brána
Vystudoval češtinu a dějepis na FF UK v Praze.Působil v časopisech a v nakladatelství Mladá Fronta.Autor prózy pro děti a literárněhistorických studií