Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Opatrný, Josef
Birth date: 19451119
Place of birth: Skryje


Citation: Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století. - Praha : Agentura Kdo je kdo, 1998
Spisovatel literatury faktu.V letech 1963-68 studoval na FF UK v Praze dějepis a češtinu.V roce1969 pracuje ve Středisku iberoamerických studií,oddělení katedry etnografie a folkloristiky FF UK.Zabývá se dějinami Latinské Ameriky,zejména Karibskou oblastí v 19.století a historií Spojených států v té době.Publikuje řadu odborných článků a rezenzí v ročenkách a sbornících.V letech 1977,1980 a 1984 byl na studijních pobytech na Kubě a v Panamě.Zkušenosti z cest jsou mu podkladem k literární činnosti.Dalé píše populární biografie José Martího a Benita Juáreze