Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Dvořák, Václav, 1976 únor 24.-


Citace: Jeho: Numerické řešení supersonického proudění ve vstupní části směšovací komory 2D ejektoru
Citace: www(Technická univerzita v Liberci))
Narozen 24. 2. 1976. Ing., autor odborných prací z oboru aplikované fyziky, numerických metod v mechanice tekutin a výzkumu ejektorů.